Husk at få opdateret dit skøde ved ændring af ejerforhold

Når du køber eller overtager en bolig, er det vigtigt, at du sikrer dig, at alt papirarbejdet er i orden. Og overdragelsen er ikke afsluttet, førend skødet er på plads.

Hvad er et skøde – og hvornår skal det ændres?

Et skøde er et dokument, som stadfæster boligens ejerforhold. Før skødet er underskrevet af både køber og sælger, og dernæst optaget i Tingbogen, kan køber ikke erklære sig den retmæssige ejer af boligen. Tingbogen er et offentligt tilgængeligt register, som alle borgere i Danmark har adgang til.

Skødet optages i tingbogen ved en proces, som kaldes tinglysning – og hernæst kan alle med et NemID gå ind og se, hvem der ejer boligen. Hermed er ejerforholdet gjort vitterligt, og dette er væsentligt i forhold til at forebygge svindel og bedrag, hvor en bolig sælges af en person, som ikke er dens retmæssige ejer. Det er ikke udelukkende i forbindelse med en handel med bolig, at en opdatering af skødet kommer på tale. Når du overtager en bolig fra et familiemedlem – for eksempel i forbindelse med dødsfald og deraf følgende arv – skal der også udfærdiges et nyt skøde, af hvilket det fremgår, at du er boligens nye ejer.

Det samme gør sig gældende, hvis du og din ægtefælle skal skilles (eller dit og din partners samliv ophører), og den ene af jer skal overtage jeres fælles ejerbolig på egen hånd. Det er vigtigt at være opmærksom på dette, da du ellers kan komme i vanskeligheder senere hen. Din boligadvokat kan hjælpe dig med opdatering af skødet. Normalt er denne ydelse inkluderet i den boligkøb pakke, du får tilbudt i forbindelse med køb af bolig. I andre tilfælde kan du få et tilbud på skødeskrivning som enkeltstående ydelse. Du kan læse mere om priser på skødeskrivning og ændring af skøde på https://eboligadvokat.dk/skoede/